حسابداری < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
حسابداري مالياتي با رويکرد کاربردي
دکتر حميدرضا وکيلي فرد
شوميز | وزيري | 260 صفحه
چاپ اول | 1388 | 1500 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786005341447
موجود نیست
 
38000R 30400R
 
اين مجمومه شامل چهار بخش در نه فصل مي باشد. در بخش اول کليات و اجزاي تشکيل دهنده ماليات شامل تعريف ماليات، اصول ماليات، انواع ماليات، سير تحولات قانون ماليات، ماليات هاي تکليفي، مشمولين ماليات، غير مشمولين ماليات و نرخ هاي مالياتي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم همراه با پرسش و مسائل ارائه گرديده است. در بخش دوم طي فصول 2 تا 6 ماليات بر درآمد، حقوق، مشاغل، اشخاص حقوقي و درآمد اتفاقي ارائه شده است. در بخش سوم ماليات بر دارايي طي فصول 7 و 8 شامل ماليات بر ارث، حق تمبر و در بخش چهارم ساير مقررات و بخشنامه هاي مربوطه نيز ارائه شده است. ضمناً فرهنگ و سوالات چهارگزينه اي مرتبط با حسابداري مالياتي جهت آشنايي دانشجويان عزيز ضميمه شده است.
.
ماليات بر در آمد (شرکت ها، مشاغل، حقوق، املاک، اتفاقي و ...)، ماليات بر دارايي (ارث، حق تمبر و ...)
 
محصولات مرتبط