حسابداری < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
حسابداري ماليات برارزش افزوده
دکتر حميدرضا وکيلي فرد
شوميز | وزيري | 240 صفحه
چاپ اول | 1388 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786005341430

 
35000R 28000R
 

pregnancy symptoms quiz am i pregnant

i am pregnant quiz nivot.org
ماليات بر ارزش افزوده از جمله ماليات هاي غير مستقيم است که در هنگام عرضه کالا به خريدار دريافت مي گردد و عملاً، مصرف کننده نهايي است که ماليات بر ارزش افزوده را مي پردازد. بطوري که بازرگانان، توليد کنندگان کالا و خدمات و ... بايد ماليات و عوارض مربوط به اين قانون را در هنگام خريد يل تحصيل بپردازند و نهايتاً آن را در هنگام عرضه از خريدار دريافت نمايند. لذا با توجه به اهميت موضوع در کتاب حاضر سعي شده است که مطالب مورد نياز در جهت آشنايي استفاده کنندگان در دو بخش به شرح زير ارائه گردد: در بخش اول مطالب به (ماليات بر ارزش افزوده) شامل تاريخچه، قانون ماليات بر ارزش افزوده، معرفي ماليات بر ارزش افزوده، دامنه شمول نظام ماليات بر ارزش افزوده، معافيت ها در نظام ماليات بر ارزش افزوده، تکليف فعالان اقتصادي و ... . در بخش دوم (مفاهيم استهلاک و جداول مربوطه) شامل مفاهيم کلي در مورد استهلاک، واژه هاي مرتبط، روش هاي محاسبه استهلاک، محاسبه استهلاک دارايي و هزينه هاي تأسيس و سرمايه اي، جداول استهلاک به همراه آخرين اصلاحات، همراه با پرسش و مسايل مرتبط نيز ارائه شده است.
.
همراه با جداول استهلاکات و مقررات مالياتي. قابل استفاده: موديان مالياتي، حسابرسان، حسابداران، مديران شرکت ها، اساتيد و دانشجويان
 
محصولات مرتبط