فنی و مهندسی < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
تحليل و طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ
مهندس محمود دياني
گالينگور | وزيري | 960 صفحه
چاپ دوم | 1391 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649816296

 
300000R 240000R
 

xanax weed and caffeine

xanax weed alcohol redirect
اين کتاب به صورتي نوشته شده است که هم بتواند به عنوان کتاب درسي به کار رود و هم کتاب مرجعي براي مهندسين شاغل باشد. کتاب به عنوان کتاب درسي مثال هاي حل شده زيادي دارد و مسائل انتهاي فصل کاربردهاي عملي مطالب ارائه شده در درس را نشان مي دهند.
کتاب حاضر شامل 12 فصل مي باشد: فصل 1: خلاصه اي از مطالب مربوط به فيزيک ترانزيستورهاي دو قطبي و MOS را در بر دارد. فصل 2: به فناوري ساخت آي سي اختصاص دارد. فصل 3: به مشخصات آرايش هاي پايه اي ترانزيستورها اختصاص دارد. فصل 4: مباحث مهم آينه جريان و بار فعال مطرح شده است. اين آرايش ها بلوکهاي پايه اي طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ امروزي هستند. فصل 5: به طبقات خروجي و چگونگي دادن توان به بار اختصاص دارد. پياده سازي طبقات خروجي کلاس A، کلاس B، و کلاس AB به صورت خطي در مدار مجتمع، و همچنين روش هاي حفاظت طبقه خروجي مطرح شده است. فصل 6: به طراحي تقويت کننده عملياتي ( آپ امپ) اختصاص دارد. مثالهايي روشنگر از تحليل dc و ac آپ امپ هاي دوقطبي و MOS به صورت مفصل ارائه شده است. فصل 7: پاسخ فرکانسي تقويت کننده ها است. فصل 8: به تحليل مدارهاي فيدبک دار اختصاص دارد. فصل 9: به پاسخ فرکانسي و پايداري تقويت کننده هاي فيدبک مربوط است. فصل 10: به مدارهاي آنالوگ غير خطي اختصاص دارد. فصل 11: بررسي کاملي از نويز در مدارهاي مجتمع است. فصل 12: تقويت کننده هاي عملياتي کاملاً تفاضلي و فيدبک حالت مشترک توصيف شده است. ?
.
 
محصولات مرتبط