فرهنگ های تخصصی < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
واژه نامه فني جاودانه مهندسي شيمي
سعيد سلطانعلي، سميه کنعان پناه
گالينگور | رقعي | 576 صفحه
چاپ اول | 1390 | 1500 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649810638

 
75000R 60000R
 

fluoxetine alcohol liver

fluoxetine and alcohol liver read

citalopram alcohol interactions

citalopram alcohol blog.pragmos.it
فرهنگ حاضر مشتمل بر واژه، ترکيب و اصطلاح است که براي دانش پژوهان رشته مهندسي شيمي در گرايش هاي طراحي فرايندهاي شيميايي، فرايندهاي جداسازي، نفت، گاز و پتروشيمي،، فرايندهاي کاتاليستي، صنايع غذايي، صنايع سلولزي، محيط زيست و انرژي، صنايع هسته اي و صنايع معدني قابل استفاده است. علاوه بر اين، براي رشته هاي مهندسي مواد و متالوژي، مهندسي مکانيک، مهندسي معدن نيز کاربرد دارد.
.
.
 
محصولات مرتبط