روانشناسی < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
زوج درماني هيجان مدار
سوزان جانسون، مترجم: دکتر بيتا حسيني
شوميز | وزيري | 392 صفحه
چاپ اول از ويرايش جديد | 1389 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649815596

 
200000R 160000R
 
جايگاه هيجان در ميان عناصر شکل دهنده ي شخصيت، با مقامي که ناهشيار در بين سطوح آگاهي ذهندارد قابل قياس است؛ چرا که هر دو مقوله به شيوه اي قطعي و قدرتمند رفتار فرد را در اختيار گرفته و آ« را جهت مي دهند. چه بسيارند زوج هايي که با وجود داشتن علم و شناخت حتي نسبت به راهکارهاي باليني، بدليل بردوش کشيدن هيجانات منفي اما ناشناخته نسبت به همسر و رابطه، عملاً به درماندگي مي رسند و در بکارگيري دانسته هايشان ناتوان مي مانند. کتاب حاضر که نوشته ي يکي از کارآمدترين زوج درمانگران معاصر است، شناسايي تجربه بازپردازش و سپس قاب دهي دوباره به هيجانات را به شيوه اي گام به گام آموزش مي دهد. کشف و اصلاح هيجانات زيرساختاري، خود به خود تعاملات و سطوح بالاتر رفتار زوج ها را نيز اصلاح خواهد کرد. شرح تمام پراتيک ها با مثال هاي گوناگون باليني همراه است و خواننده پس از درک اين اثر در زمينه سنجش اوليه ي زوج ها، شيوه ي ارزيابي هر همسر بطور جداگانه در جلسات آغازين، موارد مناسب و نامناسب براي زوج درماني، کشف احساسات و هيجانات ناشناخته ي زوج ها و شايد از همه مهمتر تشخيص چرخه ي تکراري هر زوج، به توانمندي خواهد رسد.
.
.
 
محصولات مرتبط