کامپیوتر < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
نظريه زبان ها و ماشين ها
حسين ابراهيم زاده قلزم
شوميز | وزيري | 324 صفحه
چاپ اول | 1389 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649816630

 
70000R 56000R
 

benadryl pregnancy

benadryl pregnancy rating link
نظريه زبان ها و ماشين ها درسي است که معمولاً دانشجويان سال هاي آخر کارشناسي دانشگاه ها آن را مي گذرانند. اين درس، دانشجو را با آن چه که ممکن است در کامپيوترهاي حقيقي و مجازي مختلف، طي فرآيند استفاده از يک زبان برنامه نويسي انجام شود آشنا مي کند و در حقيقت دانشجو را به کامپيوتري حقيقي و مجازي مختلف، طي فرايند استفاده از يک زبان برنامه نويسي انجام شود آشنا مي کند و در حقيقت دانشجو را به کامپيوتري تبديل مي کند که در CPU خود بايد عمليات پيشرفته گوناگوني از کامپيوتر (Automaton) را طراحي کند تا بتواند کارهاي مختلفي را انجام دهد و نيز با کاربردهاي عملي نظريه گراف، ماشين تورينگ و ماشين پست در علم کامپيوتر و محاسبه پذيري و پيچيدگي برنامه ها، مسائل و مسأله NP آشنا مي شود.
.
.
 
محصولات مرتبط