شیمی < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
رياضيات مهندسي شيمي کاربردي& عددي
سعيد غني ياري بنيس
شوميز | وزيري | 388 صفحه
چاپ اول | 1388 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789642573356

 
70000R 56000R
 
کتابي را که در پيش رو داريد در برگيرنده کل مباحث رياضي است که بر طبق سر فصل هاي درسي تدوين شده از سوي وزرات علوم مورد نياز داوطلبان کنکورکارشناسي ارشد مهندسي شيمي مي باشد. نگارش اين کتاب به گونه اي صورت گرفته است که علاوه بر داوطلبان مهندسي شيمي، داوطلبان کنکور کارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي مخازن هيدروکربوري، مهندسي پليمر، مهندسي نفت و مهندسي فرآوري و انتقال گاز نيز ميتوانند نهايت بهره را از اين کتاب داشته باشند. اين کتاب شامل دو قسمت کلي مي باشد: قسمت اول) کاربردي و تحليلي. قسمت دوم) محاسبات عددي. در قسمت اول تمامي مباحث مربوط به اصول تحليلي رياضي و مدلسازي ارائه شده است. در قسمت دوم مباحث مربوط به روش هاي عددي و اصول آناليز عددي توابع و معادلات مي باشد. در اين کتاب تست هاي کنکور مربوط به هر مبحث در تمامي رشته هاي مهندسي شيمي، مخازن، پليمر، نفت و گاز از سال هاي 80 تا 86 به همراه حل تشريحي در انتهاي هر فصل گنجانده شده و علاوه بر اين تست ها هر فصل حاوي نعداد زيادي مثال مربوط به آن مبحث مي باشد که اين مثال ها کمک شاياني به درک عميق تر و هر چه بهتر شما دوستان از مبحث درسي مي کند.
.
ويژه داوطلبان کنکور کارشناسي ارشد در رشته هاي: مهندسي شيمي، مهندسي مخازن هيدروکربوري، مهندسي پليمر، مهندسي نفت، مهندسي فرآوري و انتقال گاز
 
محصولات مرتبط