شیمی < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
اصول و مباني انتقال جرم
فاطمه همايوني، مهدي باقري
شوميز | وزيري | 385 صفحه
چاپ اول | 1387 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789642573837

 
55000R 44000R
 
مشتمل بر: تشريح مطالب مبهم و مهم کتب درسي مرجع، تحليل و بيان نکات اصلي جزوات آموزشي اساتيد طراح آزمونهاي سراسري، ذکر روشها و مطالب تستي جهت تسريع در پاسخ گويي به سوالات، گردآوري و طبقه بندي تمامي پرسشهاي چهارگزينه اي آزمونهاي سراسري تمامي گرايشهاي مرتبط از سال 1372 تا 1387، طرح و تنظيم پرسشهاي چهارگزينه اي توسط مولفان، ارائه پاسخ تشريحي به تمامي مثالها و پرسشهاي چهارگزينه اي ?
.
ويژه رشته هاي: مهندسي شيمي (تمامي گرايش ها)، مهندسي بيوتکنولوژي، مهندسي پليمر مهندسي مواد و نانومواد، مهندسي دارو سازي، مهندسي فرآوري و انتقال گاز
 
محصولات مرتبط