شیمی < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
واکنش ها و مکانيسم هاي مشهور در شيمي آلي
دکتر عبدالحسين دباغ
شوميز | وزيري | 790 صفحه
چاپ اول | 1387 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789642573820

 
115000R 92000R
 
در اين دنيا، هر کس به دنبال علايق خود مي باشد. يکي از اين علايق، جمع آوري اشيايي نظير تمبر، سکه، اسکناس، کتاب خطي، عتيقه جات و بسياري چيزهاي ديگر است. در شبمي نيز جمع آوري واکنش ها از اهميت خاصي برخودار مي باشد. شيمي آلي گرايشي بس گسترده است که با گرايش هاي ديگر از قبيل بيولوژي، داروسازي، پتروشمي، و پليمر ارتباط تنگا تنگ دارد. درک بهتر شيمي آلي کمک شاياني به بهره گيري ازگرايش هاي فوق و توجيه توصيف اساس زيست مي کند.
.
.
 
محصولات مرتبط