ریاضیات < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
حساب ديفرانسيل و انتگرال جلد اول هنري ادواردز
پروفسور علي اکبر عالم زاده
شوميز | رحلي | 375 صفحه
چاپ اول | 1387 | 1500 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649812458

 
140000R 112000R
 
کتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال ادواردز اثري ناشناخته نيست. شايد اولين کتابي در اين سطح باشد که به فارسي برگردانده و در دانشگاههاي ما تدريس شده است. دوران رونقش را به ياد داريم که چطوريکه تاز ميدان بود، همه جا حضور داشت، و پرتوش همه رشته ها را فرا گرفته بود. در آن زمان من نيز کتبي در اين باب ترجمه و به چاپ ئرسانديم، ليکن اين فکر نکبت بار که اين کتابها شأني برايم نمي آورد و فخري به من نمي افزايد، مرا از فعاليت جدي در اين سطح بازداشت. من که در ترجمه فاقد الگو بوده و چراغي پيش رو نداشتم سالها براي کسب افتخار و شأن به کتب تخصصي پرداختم.
.
.
 
محصولات مرتبط