ریاضیات < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
مسائل معادلات ديفرانسيل
مهندس ناصر محمدي راد
شوميز | وزيري | 240 صفحه
چاپ اول | 1386 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649811130
موجود نیست
 
29000R 23200R
 
در کتاب حاضر، در مبحث معادلات مرتبه اول و دوم و بالاتر سعي شده دانشجو با راه حل هاي متفاوت و با استدلال کامل مسئله آشنايي پيدا کند. در فصل سري ها، مسائل مربوط به معادلات لژندروبسل به تفصيل بررسي شده و حالت جواب لگاريتمي در روش فروبنيوس به طور کامل حل شده است. فصل چهارم که به تبديلات لاپلاس اختصاص دارد بيشتر از ساير فصول مورد بررسي قرار گرفته و به پيشنهاد دانشجويان کارشناسان ارشد رشته مهندسي برق مسائل متنوعي مطرح شده و بخصوص در زمينه تابع دلتاي ديراک تا حد امکان مطالب و نکات مهم مورد بحث قرار گرفته است. در فصل مربوط به دستگاه معادلات ديفرانسيل علاوه بر استفاده از جبر خطي و اپراتورها، به علت اهميت تبديلات لاپلاس، مسائل با اين روش نيز حل شده است. ?
.
شامل تريح کامل مسائل امتحانات: دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتي امير کبير، رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه هاي مراکز استان ها و به انضمام مسائلي از دانشگاه هاي فرانسه
 
محصولات مرتبط