روانشناسی < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
تنها در اين لحظه ACT:خودآموز گام به گام روش درماني مبتني بر پذيرش و تعهد
مترجم مجتبي رباني
شوميز | وزيري | 320 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003167766

 
250000R 200000R
 
 
محصولات مرتبط