سایر کتاب ها < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
نياز آفريني آموزشي در نظام هاي آموزشي
دکتر ابوطالب مطلبي ورکاني، دکتر فريبا عدلي، دکتر عليرضا عالي پور
شوميز | وزيري | 168 صفحه
چاپ اول | 1396 | 500 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003167384

 
150000R 120000R
 
 
محصولات مرتبط