حسابداری < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
اصول تنظيم و رسيدگي اظهارنامه مالياتي و ارزش افزوده شرکت‌ها
پيمان شعباني
شوميز | وزيري | 254
اول | 1389 | 2000
انتشارات جنگل
9789649816685

 
40000R 32000R
 
براي بهتر متوجه شدن نحوه تنظيم و رسيدگي اظهارنامه مالياتي، سه گروه اصلي شرکت‌ها (پيمانکاري، بازرگاني، توليدي) را به طور مجزا مورد رسيدگي قرارداده به طوري که در سه بخش نحوه تنظيم و نحوه رسيدگي و خلاصه‌اي از ماليات ارزش افزوده توضيح داده شده است و اگر شرکتي هرسه فعاليت پيمانکاري، بازرگاني، توليدي را داشته باشد، در اين صورت تمام جداول مربوطه تکميل مي‌گردد.
 
محصولات مرتبط