فنی و مهندسی < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
Neufert Architects Data 4th
Ernst Neufert,Peter Neufert
گالينگور | رحلي | 612 صفحه
چاپ اول | 1395 | 500 نسخه
Wiley-Blackwell
9781405192538
موجود نیست
 
600000R 480000R
 
نويفرت يا داده هاي معماران مرجع لازم براي برنامه ريزي و طراحي اوليه پروژه هاي ساختماني است.اين کتاب، در يک جلد به طور مختصر، اطلاعات اصلي مورد نياز براي ايجاد چارچوبي جهت طراحي و برنامه ريزي جامع تر هر پروژه ساختماني را ارائه ميدهد. اين کتاب با نوعي ساختار بسيار سازماندهي شده دامنه ي وسيعي از مسائل اوليه را پوشش ميدهد و با بيش از 6200 شکل و نمودار حجم زيادي از داده هاي فضايي مورد نياز را در اختيار قرار ميدهد. اين کتاب داراي بخش کتاب نامه جامع و مجموعه اي ازجداول کامل مشتمل بر تبديل داده ها است. از آنجاييکه اين کتاب اولين بار در سال 1936 در آلمان چاپ شد، ولي نسخه ي اصلي ارنست نويفرت به تدريج بازبيني شده است و بر اساس 39 ويرايش و بسياري از ترجمه ها به روز رساني شده است . اين نسخه که چاپ اول و به زبان انگليسي است بر گرفته از سي و نهمين ويرايش آلماني است و ويرايش اصلي و جديد را به خوانندگان انگليسي زبان و بين المللي ارائه ميدهد. " با اين بازنويسي کامل و دقيق نويفرت مجددا تبديل به منبع ارزشمندي شده است"
 
محصولات مرتبط