فرهنگ های تخصصی < لیست کتابهای دانشگاهی < صفحه اصلی سایت
فرهنگ تصويري و معماري مکان ها
محسن قاسمي آريايي، فاطمه ميرداد
شوميز | رقعي | 96صفحه
چاپ اول | 1393 | 1000نسخه
جنگل، جاودانه
.

 
50000R 40000R
 

mixing adderall and weed

mixing viagra and weed

loette precio 2018

loette precio espana read
ارتباط تمدن ها، نياز انسان را به آگاهي از يکديگر بيشتر متبلور مي سازد. در همين راستا و با گسترش آگاهي و شناخت آدمي نسبت به جهان پيرامون خود، ترجمه را مي توان به عنوان يکي از ابزارهاي تعاملي ملت ها و تبادل دانسته هاي بشر تلقي نومد. کتاب فرهنگ تصويري و معماري مکان ها ترجمه اي است که سعي خود را معطوف به انتقال مفاهيم ساختار و سبک هاي معماري اماکن فرهنگي نموده و تلاش داشته است تا دانش آموختگان معماري را در حد بزاعت خود با آن ساختارها آشنا نمايد.
 
محصولات مرتبط