راهنمایی < لیست کتابهای کمک درسی < صفحه اصلی سایت
ريدرز دوم راهنمايي (The Animal Shelter)
ابوالقاسم طلوع
شوميز | وزيري | 24 صفحه
چاپ مکرر | 1387 | 5000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
.
  موجود نیست
 
7000R 4900R

prednisolon bivirkninger

prednisolon
مجموعه قصه هاي تامي درباره پسر بچه اي است که با يافتن يک کنترل از راه دور که آن را کليکر مي نامد به طور اتفاقي با فشردن دکمه کليکر با يک روبات به نام RK-5 آشنا مي شود. RK-5 توانائي آن دارد که تامي و دوستانش را با يک چشم به هم زدن به مکان ها و زمان هاي دور ببرد. در اين داستان دوستان تامي که معمولا در پارک دور هم جمع مي شوند، متوجه کنترل از راه دور تامي که به نظر مي رسد کارهاهاي عجيبي و غريبي انجام مي دهد مي شوند. طي يک کشمکش که بين اندي و تامي براي بازي با کنترل انجام مي گيرد ناگهان انگشت يکي از بچه ها روي دکمه کنترل قرار ميگيرد و آنها ناگهان خود را در قفس حيوانات گمشده و بي صاحب مي يابند. در اينجاست که آنها با موجودي فضايي به نام RK-5 آشنا مي شوند و او داستان خود را اين چنين بازگو مي کند...
.
.
 
 
محصولات مرتبط