رویه قضایی ایران < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
رويه قضايي ايران در ارتباط با دادگاه عمومي جزايي جلد 8
معاونت آموزش قوه قضاييه
شوميز | وزيري | 360 صفحه
چاپ دوم | 1388 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649811451
 
 
55000R 44000R
هدف اصلي از انتشار دوره 58 جلدي رويه قضايي ايران فراهم آوردن زمينه هاي بحث و بررسي قضايي بوده و از اين حيث تنها بر فوايد علمي آموزشي و ثبت و ساماندهي تجارت سازماني تکيه دارد و اما طبعاً در استناد به هر يک از رويه ها و نظر ها نخست مي بايست که از اعتبار کنوني آن و از آن تغييرات تقنيني اطمينان حاصل کرده باشيد.
.
در اين جلد به بررسي مباحث زير پرداخته است. (قتل- قسامه- ضمان، تسبيب و سقط جنين- ضرب و جرح و تهديد- عناوين مختلف (عاقله، قصاص، منازعه، محاربه و جنايت بر ميت) )
  
محصولات مرتبط