رویه قضایی ایران < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
رويه قضايي ايران در ارتباط با دادگاه عمومي جزايي جلد 4
معاونت آموزش قوه قضاييه
شوميز | وزيري | 375 صفحه
چاپ دوم | 1388 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649811955
 
 
55000R 44000R

mixing xanax and weed

mixing zoloft and weed

gabapentin and pregnancy

gabapentin pregnancy category azpodcast.azurewebsites.net
هدف اصلي از انتشار دوره 58 جلدي رويه قضايي ايران فراهم آوردن زمينه هاي بحث و بررسي قضايي بوده و از اين حيث تنها بر فوايد علمي آموزشي و ثبت و ساماندهي تجارت سازماني تکيه دارد و اما طبعاً در استناد به هر يک از رويه ها و نظر ها نخست مي بايست که از اعتبار کنوني آن و از آن تغييرات تقنيني اطمينان حاصل کرده باشيد.
.
در اين جلد به بررسي مباحث زير پرداخته است. (شروع، شرکت و معاونت در جرم- جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت- آلا و ادوات جرم- تعدد و تکرار جرم- تخفيف و
  
محصولات مرتبط