رویه قضایی ایران < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
رويه قضايي ايران در ارتباط با داديار جلد 1
معاونت آموزش قوه قضاييه
شوميز | وزيري | 316 صفحه
چاپ دوم | 1388 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649811727
 
 
45000R 36000R
هدف اصلي از انتشار دوره 58 جلدي رويه قضايي ايران فراهم آوردن زمينه هاي بحث و بررسي قضايي بوده و از اين حيث تنها بر فوايد علمي آموزشي و ثبت و ساماندهي تجارت سازماني تکيه دارد و اما طبعاً در استناد به هر يک از رويه ها و نظر ها نخست مي بايست که از اعتبار کنوني آن و از آن تغييرات تقنيني اطمينان حاصل کرده باشيد.
.
در اين جلد به بررسي مباحث زير پرداخته است. (آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور- نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي- مشاوره قضايي تلفني و چند بخشنامه- آراي دادگاه عالي انتظامي قضات)
  
محصولات مرتبط