مجموعه نشست های قضایی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
نشست قضايي مسايل آيين دادرسي مدني جلد 1
معاونت آموزش قوه قضاييه
گالينگور | وزيري | 574 صفحه
چاپ اول | 1387 | 5000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786005341003
 
 
200000R 160000R

cialis cena lekaren

cialis cena v lekarni click
عادات دادگاه ها،بستر پديداري رويه قضايي است.اين بستر، هنگامي مستعد رويش مي شود که يک نظريه يا برداشت از مواد قانوني بر پايه اي منطقي و مفهومي شکل گيرد و هدف عدالت گستري را دنبال کند و از پشتوانه علمي نيز برخوردار باشد.پيدايي اين نظريات و برداشت ها در گرو تضارب آراء و انديشه هاي قضايي است و نياز به بحث و سوال و کنکاش حرفه اي در چند و چون مواد قانوني دارد؛ از اينجاست که اهميت نشست هاي قضايي هويدا مي شود زيرا در اين نشست ها، سوال و تحقيق مطرح مي شود و برداشت هاي مختلف پديد مي آيد و غناي علمي و حرفه اي هر نظريه محک زده مي شود و نظريات برين جاي خود را به عنوان عادات دادگاه ها پيدا مي کنند و بر آن پايه رويه قضايي استوار است.
.
div>.
  
محصولات مرتبط