حقوق اساسی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مقدمه حقوق اساسي
دکتر خير الله پروين
شوميز | وزيري | 184 صفحه
چاپ اول | 1389 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649816272
 
 
65000R 52000R
کتاب حاضر از جمله آثاردکتر ادمون رباط از اساتيد و با سابقه دانشگاه لبنان مي باشد. اين کتاب ، کتاب علمي و غيرسياسي است و بيشتر به پايه هاي حقوق اساسي و حقوق عمومي پرداخته است.
.
.
  
محصولات مرتبط