حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
راهنماي کاربردي تنظيم قرارداد کنسرسيوم
تهمينه رحماني
شوميز | رقعي | 168 صفحه
چاپ دوم | 1391 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786001580406
  موجود نیست
 
40000R 32000R

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed
حاوي اطلاعات ضروري جهت تنظيم قرداد کنسرسيوم، مقايسه کنسرسيوم با جوينت ونچر و اصطلاحاتي واحد راهبري کسب و کار، هلدينگ، تراست، شراکت استراژيک بين المللي، نحوه ثبت عملي قرارداد کنسرسيوم، به انضمام دستورالعمل تشکيل کنسرسيوم و نمونه قرداد فارسي - انگليسي
.
.
  
محصولات مرتبط