حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
راهنماي کاربردي تنظيم قرارداد کنسرسيوم
تهمينه رحماني
شوميز | رقعي | 168 صفحه
چاپ دوم | 1391 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786001580406
  موجود نیست
 
40000R 32000R

prednisolon tabletta

prednisolon tabletta teampaula.azurewebsites.net

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed
حاوي اطلاعات ضروري جهت تنظيم قرداد کنسرسيوم، مقايسه کنسرسيوم با جوينت ونچر و اصطلاحاتي واحد راهبري کسب و کار، هلدينگ، تراست، شراکت استراژيک بين المللي، نحوه ثبت عملي قرارداد کنسرسيوم، به انضمام دستورالعمل تشکيل کنسرسيوم و نمونه قرداد فارسي - انگليسي
.
.
  
محصولات مرتبط