کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
فلسفه حقوق
دکتر باقرانصاري، مسلم آقايي طوق
شوميز | وزيري | 160 صفحه
چاپ چهارم | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786005341751
 
 
120000R 96000R

methyl naltrexone vs naloxone

naloxone vs naltrexone
مجموعه حاضر تقريباً به تمامي مسائل مهمي که در فلسفه حقوق مطرح است، اشاره کرده و با معرفي کتاب هاي مناسب با موضوع هر فصل، اين امکان را به دانشجو مي دهد که مسائل را پيگيري کنند. حجم کم کتاب براي تدريس درس فلسفه حقوق در دوره کارشناسي بسيار مناسب است.
.
      .
  
محصولات مرتبط