رویه قضائی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
چک در رويه قضايي
فرشته سليمي اليزئي
شوميز | رقعي | 276 صفحه
چاپ چهارم | 1392 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786001580000
  موجود نیست
 
60000R 48000R

naloxone naltrexone comparison

naloxone compared to naltrexone rt66casino.com
چک از جمله اسناد تجاري و در حکم سند لازم الاجرا بوده که کاربرد اجتماعي آن در معاملات تجاري و غير تجاري قابل توجه است. قوانين و مقررات خاصي در اين خصوص وضع شده و ديدگاههاي متفاوتي نيز در قالب آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور و ... ارائه شده که به صورت پراکنده در برخي از مجموعه ها مي توان آنها را جستجو نمود. بديهي است جستجوي اين ديدگاه ها و نظريات صرف نظر از اينکه مستلزم صرف وقت زيادي خواهد بود؛ چه بسا ممکن است نتوان به نتيجه مطلوب رسيد. در اين راستا سهولت دسترسي جامعه حقوقي انگيزه تدوين اين مجموعه بوده است. در مجموعه حاضر «چک در رويه قضائي» قوانين و مقررات مرتبط، آراء وحدت رويه ديوانعالي کشور، آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري، آراء اصراري ديوان عالي کشور، ديدگاههاي قضايي و نظريات مشورتي اداره حقوقي گردآوري شده است ناگفته نماند آخرين اصلاحات قوانين و مقررات مربوط لحاظ شده است.
.
.
  
محصولات مرتبط