آیین دادرسی کیفری < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
کيفر شناسي
دکتر علي صفاري
شوميز | وزيري | 356 صفحه
چاپ بيست و نهم | 1395 | 1000نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649810386
 
 
200000R 160000R
چاپ حاضر، در دو بخش ضمن آشناسازي مخاطب محترم با تعريف و مفهوم کيفرشناسي، تحولات و مباني کيفر در انديشه هاي کيفري سنتي و امر وزين، به شرح کيفر سالب آزادي و نحوه اجراي آن در کشور براساس (آيين نامه هاي زندان) مي پردازد. اين آيين نامه ها عبارتند از: «آيين نامه ي اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور» مورخ 20/9/1384. «آيين نامه اجرايي بازداشتگاه هاي موقت» مورخ 30/8/1385. «آيين نامه اجرايي بازداشتگاه هاي موقت» مورخ 30/8/1385. «آيين نامه نحوه تفکيک و طبقه بندي زندانيان» مورخ 9/9/1385.
.
fiogf49gjkf0d
.
  
محصولات مرتبط