حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق ثبت تخصصي
دکتر حميدرضا آدابي
گالينگور | وزيري | 696 صفحه
چاپ نهم | 1397 | 500 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003162105
 
 
1000000R 800000R
حقوق ثبت جزئي از حقوق داخلي کشور مي باشد و علي رغم وابستگي مفهومي به حقوق مدني منحصراً در حيطه حقوق خصوصي نمي باشد، بلکه اين رشته حقوقي از ابعاد مختلف با حقوق عمومي ارتباط پيدا کرده و قواعد آن در اغلب موارد جنبه آمرانه دارد و با نظم عمومي مرتبط مي باشد. در چاپ جديد اين کتاب سعي وافري جهت انطباق مطالب با مقررات اخيرالتصويب بعمل آمده است.اثر حاضر همراه با:1-ضوابط و مقررات پيش فروش آپارتمان 2-تبيين مقررات تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي3-ضوابط و مقررات قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن4-آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا 5-قانون و آيين نامه ثبت اختراع و طرح هاي صنعتي و علائم تجاري 6-تفاهم نامه ادبيات مشترک ثبت اسناد و املاک شهرداري تهران مي باشد.
بخش اول: حقوق ثبت املاک، بخش دوم: ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي، بخش سوم: اجراي مفاد اسناد رسمي، بخش چهارم: ثبت شرکت ها، بخش پنجم: ثبت اختراع و طرح هاي صنعتي
.
  
محصولات مرتبط