حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مباني حقوق پيمان
ابراهيم اسماعيلي هريسي
گالينگور | وزيري | 464 صفحه
چاپ چهاردهم | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9789642573615
 
 
300000R 240000R
کتاب حاضر که مرهون تلاش پنج ساله آقاي ابراهيم اسماعيلي هريسي است، متضمن دو هدف اصلي است؛ نخست شرحي حقوقي بر شرايط عمومي پيمان و ديگري نقدي حقوقي بر مباني پيمان(حقوق پيمانکاري).از اين منظر واجد دو کارکرد اساسي است:نخست آنکه دو طرف پيمان (کارفرما و پيمانکار)، با شرايط، مضامين و آثار حقوقي سندي به نام شرايط عمومي پيمان آشنا مي شوند و ديگر آنکه با چنين سندي،راه بازنگري در مباني حقوق پيمان هموار مي گردد.شرح و نقد منصفانه و بدور از حب و بغض و با ديدگاهي کارشناسي،کاري صعب و دشوار بوده است که آقاي اسماعيلي بخوبي و با حوصله به انجام رسانيده است و اميد آن است که سازندگان و پيمانکاران و مديران دستگاه اجرايي، از نتايج آن استفاده نمايند.اثر حاضر به واقع شرح ماده به ماده و نوعي شرح تفسير مدرن براي شرايط عمومي پيمان محسوب مي شود، در نوع خود نخستين اثر جدي در زمينه حقوق مهندسي تلقي مي گردد.
.
شرح ماده به ماده موافقت نامه و شرايط عمومي پيمان موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان
  
محصولات مرتبط