حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
آيين تنظيم قراردادها
بهمن کشاورز
شوميز | وزيري | 216 صفحه
چاپ مکرر | 1396 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649110461
 
 
130000R 104000R

bioclavid uk

bioclavid pro medicin bioclavid 40 bioclavid tabletter
کتاب حاضر مجموعه مطالبي است که در کلاس (آيين نگارش حقوقي و کليات عملي حقوق) در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي عرضه شده است. با توجه به ترکيب ناهمگون اين کلاس – که به ابتکار جهاد دانشگاهي تشکيل شده است- و در آن دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق و کارآموزان وکالت دادگستري در کنار کساني که فاقد تحصيلات حقوقي هستند شرکت مي کنند. ناچار مطالب ذروس به ترتيبي تنظيم و عرضه شود که براي همه بالجمله قابل استفاده باشد. بنابراين اگر اهل نظر در اين وجيزه نقيصه يا نقائصي مشاهده مي فرمايند- صرفنظر از قلت بضاعت نويسنده، که خود به آن معترف است – ناشي از اين خصوصيت مي باشد. فکر تدوين اين مجموعه از کتاب Writing Contracts in Plain English گرفته شد، که کتابي بالنسبه بزرگ است و در نظر است که مبناي ترجمه و تأليف کتاب کامل تري درباره روش تنظيم قراردادها قرار گيرد.
.
.
  
محصولات مرتبط