حقوق مدنی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران و فقه اسلام
بهمن کشاورز
شوميز | وزيري | 452 صفحه
چاپ چهاردهم | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، نشر کشاورز
9789649473550
 
 
300000R 240000R
با تصويب اجراي قانون و روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 که در آن حق کسب و پيشه و تجارت کلا حذف شده گمان مي رفت ديگر نيازي به تجدد چاپ اين کتاب پيدا نشود. اما در عمل روابط استيجاري بي شمارمشمول قانون سال 1356 (راجع به محلهاي کسب) و انتقال اعيان مستاجره مشمول قانون مذکور به غيره با – يا بدون – رضايت موجر و بالاخره اين نظر قضايي که عدم رعايت تشريفات شکلي قانون سال 1376 باعث شمول قانون 1356 و 1362 –حسب مورد- نسبت به موارد خواهد شد، باعث شد که مباخث مربوط به حق کسب و پيشه و تجارت، کماکن به صورت موضوع روز باقي بماند.
.
به انضمام قوانين و تصميمات قضايي مرتبط
  
محصولات مرتبط