سایر کتب < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه جدول هاي محاسبه ديات
معاونت آموزش قوه قضاييه
شوميز | وزيري | 116 صفحه
چاپ دوم | 1388 | 7000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649812403
  موجود نیست
 
20000R 16000R

mixing xanax and weed

mixing ibuprofen and weed
قواعد ديات پيچيده است. آگاهي از محاسبات رياضي و شناخت آناتومي اندام و اشراف به اصطلاحات تخصصي لازم است. براي غلبه بر اين پيچيدگي ها چه مي توان کرد؟ بايد از يافته هاي تکنولوژي آموزشي نوين مدد گرفت. به گونه اي «تصوير سازي» از مفاهيم پديد آيد تا يادگيري بهتر و ماندگاري بيشتر و يادآوري سريعتر تضمين شود. مجموعه پيش روي به عنوان متن آموزشي و با عنوان «آشنايي با محاسبات ديات» و نيز «بررسي تحليلي قواعد محاسباتي ديات» تدوين شده است. اميد است اين اثر بتواند براي تسهيل فرايند انجام کار قضايي در تماس با قواعد ديات مؤثر باشد و نيازهاي عملي همکاران قضايي را در اين خصوص تأمين کند. به انضمام قوانين، رويه قضايي و بخشنامه هاي مرتبط
.
.
  
محصولات مرتبط