سایر کتب < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
راهنماي مراجعين به دادگستري(دادخواست و شکواييه)
معاونت آموزش قوه قضاييه
شوميز | رقعي | 256 صفحه
چاپ سوم | 1388 | 5000نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786005341492
 
 
75000R 60000R

prednisolon

prednisolon bivirkninger

pros of abortion

how much is it to get an abortion online
نحوه¬ي تنظيم انواع دادخواست و شکوائيه در امور مدني و کيفري. مجموعه حاضر به منظور تحقق بهداشت قضايي و جلوگيري از طرح دعاوي ناخواسته و در صورت طرح دعوي، سرعت در حل و فصل آن به دور از بررسي هاي غير ضروري و جلوگيري از عوامل اطاله دادرسي تهيه گرديده تا مقام قضايي رسيدگي کننده با سرعت به حل و فصل اختلافات در فضاي منطقي و عادلانه اقدام نمايد.
فصل اول: راهنماي مراجعين به دادگستري در امور مدني*** فصل دوم: راهنماي مراجعين به دادگستري در امور شوراهاي حل اختلاف*** فصل سوم: راهنماي مراجعين به دادگستري در امور حسبي*** فصل چهارم: راهنماي مراجعين به دادگستري در امور تجديد نظر*** فصل پنجم: راهنماي مراجعين به دادگستري در امور خانواده*** فصل ششم: راهنماي مراجعين به دادگستري در امور کيفري.
.
  
محصولات مرتبط