سایر کتب < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
پاسخ به سوالات قضايي مربوط به دادسرا
معاونت آموزش قوه قضاييه
شوميز | رقعي | 232 صفحه
چاپ سوم | 1390 | 2000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789642573967
  موجود نیست
 
30000R 24000R

naloxone and naltrexone are examples of

narcan vs naltrexone

amantadin je

amantadin bei parkinson nyfodterstatning.website amantadin wirkstoff
کتاب حاضر حاصل پرسش هاي مطروحه در دوره هاي مذکور است که در کميسيون آموزشي دادسرا مورد بحث واقع و پاسخ آن اعلام شده است. بديهي است مجموعه حاضر مي تواند به عنوان نظريات علمي راهگشاي برخي معضلاتي باشد که ناشي از ابهام يا سکوت قانون بوده است. مجموعه حاضر مشتمل بر 258 پرسش و جواب است.
.
.
  
محصولات مرتبط