دیوان عدالت اداری < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه کامل آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 1388
ديوان عدالت اداري
گالينگور | وزيري | 720 صفحه
چاپ اول | 1388 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649815343
 
 
110000R 88000R
نظر به اينکه آراء وحدت رويه ديوان و آراء ابطال مصوبات ياد شده از ديدگاه نظارت قضائي بر اعمال حکومت در نظام قضائي جمهوري اسلامي از اهميت والا و شاياني برخوردار و مورد رجوع و نياز همگان است و به منظور برآورده کردن اين درخواست و نيز به هدف تسريع و تسهيل امر رسيدگي به پرونده هاي قضائي و پاسخگويي بهنگام به مردم و حل و فصل دعاوي و خصومت ها اين مجموعه گردآوري شده است.
.
div>.
  
محصولات مرتبط