مجموعه قوانین < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر جلد دوم
مرحوم محمدرضا فلاح، عباس بشيري
شوميز | وزيري | 376 صفحه
چاپ اول | 1397 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003167810
 
 
300000R 240000R
  
محصولات مرتبط