سایر کتب < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
قوانين و مقررات کيفري - قضايي کاربردي
اداره پژوهش و اطلاع رساني علمي مديريت آموزش دادگستري کل استان تهران
گالينگور | جيبي | 1264 صفحه
چاپ اول | 1397 | 3000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003168312
 
 
480000R 384000R
  
محصولات مرتبط