آیین دادرسی کیفری < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
ادله اثبات دعوا و اجراي احکام کيفري
دکتر بهروز جوانمرد
شوميز | وزيري | 160 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001585890
 
 
150000R 120000R
  
محصولات مرتبط