کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
محشاي (دست نويس) قوانين جزايي (ماهوي) به زبان ساده
جعفر شيرازي
شوميز | وزيري | 376 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001585487
 
 
300000R 240000R
  
محصولات مرتبط