حقوق تجارت < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
نقش حجر بر مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجاري
سيد امين عسکري
شوميز | وزيري | 144 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001585685
 
 
110000R 88000R
  
محصولات مرتبط