سایر کتب < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه قوانين حقوقي ويژه آزمون قضاوت
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه
شوميز | رقعي | 458 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
ژوهشگاه قوه قضاييه
9786008485315
 
 
250000R 200000R
  
محصولات مرتبط