حقوق تجارت < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
آموزش نموداري-مقايسه اي حقوق تجارت
فاطمه نوري
شوميز | رحلي | 136 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001585791
 
 
150000R 120000R
  
محصولات مرتبط