کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مقدمه اي بر حقوق بيع بين المللي کالا
دکترعباس کاظمي نجف آبادي، مسعود محبوب
شوميز | وزيري | 232 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003167278
 
 
170000R 136000R
  
محصولات مرتبط