رویه قضایی ایران < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عالي کشور(کيفري) بهار1393
پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي
گالينگور | رحلي | 311 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه
9786004800440
 
 
300000R 240000R
  
محصولات مرتبط