کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
مهدي حقدوست
شوميز | رقعي | 128 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001585678
 
 
100000R 80000R
  
محصولات مرتبط