رویه قضایی ایران < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري تابستان 93
پژوهشگاه استخراج و مطالعات رويه قضايي
گالينگور | رحلي | 96 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه
9786004800303
 
 
200000R 160000R
  
محصولات مرتبط