رویه قضایی ایران < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
مجموعه آراي قضايي دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران (کيفري) تابستان 93
پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي
گالينگور | رحلي | 263 صفحه
چاپ اول | 1396 | 2000 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه
9786004800327
 
 
300000R 240000R
  
محصولات مرتبط