سایر کتب < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
تحقيقات قضايي 11
حسن وکيليان،ناصر سلطاني،فاطمه فتاحي منش
گالينگور | رقعي | 240 صفحه
چاپ اول | 1396 | 500 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه
9786004800273
 
 
200000R 160000R
  
محصولات مرتبط