کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
کارگاه رسيدگي به جرايم در دادسرا
امير حسين رزاززاده
شوميز | وزيري | 360 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1100 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003167728
 
 
250000R 200000R
  
محصولات مرتبط