سایر کتب < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق مسئوليت مدني مبتني بر نقد و بررسي آراء و رويه قضايي-جلد اول
دکتر ايرج بابائي
شوميز | رقعي | 294 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه
9786004800068
 
 
150000R 120000R
  
محصولات مرتبط