مجموعه نشست های قضایی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
نشست هاي نقد 23 قرائن و امارات قضايي مستند علم قاضي
دکتر مجيد صادق نژاد
شوميز | پالتويي | 60 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه
9786008485704
 
 
35000R 28000R
  
محصولات مرتبط